O KLUBIE SPORTOWYM WISKORD

KLUB SPORTOWY „WISKORD SZCZECIN” jest organizacją na terenie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina, która w procesie treningu sportowego i wychowania przez sport, daje możliwość uzyskiwania rezultatów sportowych,

panorama

liczących się na krajowej i międzynarodowej arenie. Klub istnieje od 1947 roku. Zajmuje się szkoleniem sportowym tylko w jednej dyscyplinie – kajakarstwie. Wynikiem wieloletniej działalności są osiągane rezultaty naszych wychowanków w przeszłości i obecnie ( wychowanek - Daniel Jędraszko, srebrny medalista IO Sydney, 8 miejsce IO Ateny ).

Do roku 2001 tj. do momentu upadłości zakładu patronackiego funkcjonowaliśmy jako zakładowy klub sportowy. Obecnie utrzymujemy się wyłącznie ze środków gminnych, a nasz obszar działania obejmuje dzielnice o znacznym bezrobociu.

Walne Zebranie Członków KS Wiskord

Kontakt

Klub Sportowy Wiskord Szczecin

ul. Traktorowa 1
70-716 Szczecin

tel: 91 460 64 28
e-mail: kontakt@wiskord.szczecin.pl

NIP: 9550010741
REGON: 001062865
Nazwa banku: Millennium Bank
Numer konta:
66 1160 2202 0000 0003 5284 0608