Sekcje

Zapraszamy do naszych sekcji sportowych; naborowej - dla pocz?tkuj?cych sportowc??w, sportowej - zawodniczej, weteran??w - by??ych kajakarzy i nie tylko. turystycznej - dla wszystkich kt??rzy kochaj? kajakarstwo.

panorama

Sekcja sportowa sk??ada si? z grup;  

  • sprintu kajakowego kajaków i kanadyjek dziewcz?t i ch??opców:  w kategoriach ;dzieci, m??odzików, juniorów, seniorów.
  • kajak polo: dzieci i m??odzików.

Walne Zebranie Cz??onk??w KS Wiskord

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania