Sekcja: Kajakarstwo sportowe

Sekcja sportowa sk??ada si? z 3 grup treningowych;

1. WST?PNA - dla kandydatów i pocz?tkuj?cych zawodników

2. PODSTAWOWA - dla ??redniozaawansowanych.

3. MISTRZOWSKA - dla zawodników osi?gaj?cych wysokie wyniki sportowe.

Grafik zajęć:

Zaj?cia treningowe na przystani ul. Traktorowa 1

16.00 - 18.00     poniedzia??ek, wtorek, ??roda, czwartek, pi?tek

10.00 - 12.00     sobota

informacje trener Norbert Kuczy??ski tel 517969546, Niesterowicz Karol 693 872727

Walne Zebranie Cz??onk??w KS Wiskord

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania