Sekcja: Sekcja weteran??w kajakarstwa

Sekcja weteranów kajakarstwa skupia osoby które by??y zawodnikami lub chc? bra? udzia?? w rywalizacji sportowej w kajakarstwie.

Serdecznie zapraszamy na przysta?? !!!

kontakt ; Kazimierz Krzy??a??ski 609 608 223

Grafik zajęć:

Codziennie - wed??ug mo??liwo??ci i ch?ci uczestnika, w dowolnych godzinach.

Walne Zebranie Cz??onk??w KS Wiskord

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania